Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

Rekrutacja

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju (poniżej).

 

Zgłoszenie ucznia

Zgłoszenie ucznia do Szkoły Polskiej w Dubaju odbywa się w formie pisemnej. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają do kierownika szkoły:

  1. wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia – załącznik nr 1,
  2. kopię aktu urodzenia,
  3. kopię paszportu,
  4. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  – załącznik nr 2,
  5. oświadczenia – załącznik nr 3, 4, 5
  6. kopię ostatniego świadectwa z polskiej szkoły (nie dotyczy uczniów zgłaszanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej),
  7. zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres: dubaj@orpeg.pl

 

Legitymacje szkolne

Uczeń szkoły posiada prawo do posiadania legitymacji szkolnej. Czytelnie wypełniony wniosek o jej wystawienie wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 30 mm x 42 mm należy złożyć u wychowawcy klasy w wyznaczonym terminie.