Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2020/21

Paulina Al Jindi – przewodnicząca Rady Rodziców
Alicja Mirowska – skarbnik
Anita Wieja-Caruba
Dorota Kopczewska-Akhavan
Monika Skowronek
Magdalena Chyrek
Karina Sura
Maria Urbańczyk
Marta Trybuś

Rok szkolny 2019/20

Kinga Linowska-Kobrzak – przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Al Jindi – zastępca przewodniczącej
Anna Knott – skarbnik
Barbara Durakiewicz-Ruśniok – sekretarz
Magdalena Chyrek
Anna Majewska
Monika Skowronek
Anna Wieczorek

 

Apel Rady Rodziców

Rodzicu! Włącz się do akcji Moje dziecko jest w szkole bezpieczne i zapisz się na dyżur: dyzuryspk@gmail.com