Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

Historia szkoły

Ważnym momentem w historii Polonii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był rok 1991, kiedy to utworzono w Abu Zabi placówkę dyplomatyczną. W tym czasie rodzice polskich dzieci zaczęli intensywnie zabiegać o to, by ich pociechy mogły uczyć się języka polskiego, historii i geografii Polski. Namówlili ówczesnego Ambasadora  ś.p. prof. Andrzeja Kapiszewskiego, by poparł ich inicjatywę. W ten sposób Szkoła Polska w Abu Zabi rozpoczęła swą dzialalność we wrześniu 1991 roku pod kierownictwem Pani Ireny Czyżewskiej.

Wieloletnia Pani Kierownik Szkoły w Abu Zabi Marta Kolendo wspomina:

Uczyłyśmy  “z głowy”, bez żadnych pomocy, w domach uczniów oraz w szkole lokalnej Al-Dhafra w Abu Dhabi. Później, przy finansowym wsparciu rodziców, zaadaptowano strych Ambasady, by mogły odbywać się tam zajęcia.

Jednocześnie Pani Kierownik Irena Czyżewska rozpoczęła starania, by oficjalnie zarejestrować szkołę w Warszawie i zapewnić jej status szkoły publicznej. Stało się to w lutym 1992 r. i szkoła w Abu Zabi rozpoczęła działać oficjalnie pod nazwą Punkt Konsultacyjny Szkoły Polskiej.

W taki oto sposób Polonia w Abu Zabi  miała już swoją polską szkołę. Ze wspomnień wynika, że Polacy zamieszkujący Dubaj pozazdrościli tej sytuacji, też chcieli, by ich dzieci miały możliwość doskonalenia języka polskiego oraz podtrzymywania więzi z Krajem.

Pierwsza Kierownik SPK w Dubaju Pani Małgorzata Władyszewska wspomina:

Propozycja założenia Szkoły padła na zwołanym oddolnie zebraniu Polonii w Dubaju na początku 1992 roku. Tam powstała lista polskich dzieci i rozpoczęto poszukiwania nauczycielek.(…) Szybko udało nam się stworzyć trzy klasy: pierwszą, drugą połączoną z trzecią i również łączoną czwartą z piątą. Nie pamiętam, kiedy był ten prawdziwy początek – pierwszy dzień zajęć. Myślę, że w lutym lub marcu 1992 roku. Pracowałyśmy wtedy społecznie stawiając sobie za najważniejszy cel uzupełnienie braków i wyrównanie poziomu uczniów w poszczególnych klasach. Na zakończenie roku szkolnego, chyba 31 maja 1992, rozdałyśmy pamiątkowe dyplomy, bo świadectwa były dla nas jeszcze niedostępne.

W roku szkolnym 1992/93 Szkoła w Dubaju stała się legalną placówką podległą Ministerstwu Edukacji w Polsce i zaczęła działać jako filia Punktu Konsultacyjnego w Abu Zabi.

 Tak więc przez kilka następnych lat, w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, dzieci i młodzież mogły uczyć się języka polskiego zarówno w Dubaju, jak i Abu Zabi. Niestety w 1996 roku drastycznie zmalała liczba dzieci w Abu Zabi i podjęto decyzję o liwkidacji tamtejszej placówki.

Funkcję Kierownika SPK w Dubaju pełniły Panie:

Małgorzata Władyszewska (1992-1996)

Dorota Malczewska (1996 – 1997)

Krystyna Bielecka (1997 -1998)

Małgorzata Rdzanowska (1998- 2007)

Alicja Rzeplińska (2007 -2012)

Mariola Cieślik (2012 – 2019)

W latach 1992-2001 roku Szkoła Polska działała w Cambridge High School w Dubaju, później przeniosła się do St. Mary School przy katolickim kościele St. Mary w Dubaju. Niektóre zajęcia, między innymi lekcje matematyki, odbywały się w domu nauczycieli lub rodziców uczniów. Od 2002 roku wynajmujemy pomieszczenia w szkole Al Mawakeb w dzielnicy Al Barsha.

Imprezy cykliczne, konkursy i projekty

Od początku istnienia w Szkole Polskiej odbywają się uroczystości upamiętniające rocznice ważnych wydarzeń z historii Polski – Święto Niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz imprezy związane z polskimi tradycjami – pasowanie na ucznia, lanie wosku na andrzejki, bal karnawałowy, degustacja pączków w tłusty czwartek, ozdabianie jajek wielkanocnych, jasełka bożonarodzeniowe oraz przybycie do szkoły Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów dla dzieci.

Ponadto od 2012 roku organizowane są takie imprezy i konkursy cykliczne, jak:

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” (dla klas IV-VI szkoły podstawowej),

Szkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości” (dla klas najstarszych),

Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Ulubione polskie bajki” (dla klas I-III szkoły podstawowej),

Kiermasz Bożonarodzeniowy – impreza o charakterze dobroczynnym, wspomagamy najbardziej potrzebujących, m.in. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu,

Kiermasz Wielkanocny,

Szkolne Święto Rodziny.

Od początku funkcjonowania Szkoły dorocznym wydarzeniem jest Piknik Polonijny, integrujący społeczność polską zamieszkującą Zjednoczone Emiraty Arabskie. Najpierw był to piknik wiosenny, który odbywał się w Safa Parku w Dubaju z tradycyjnym topieniem marzanny. Organizowano również pikniki sportowe, urodzinowe szkoły, był również piknik z polską grochówką czy polskimi wędlinami. Od 2012 roku piknik odbywa się na początku grudnia, przy przepięknej pogodzie, w Al Barsha Pond Park.

Co roku Szkoła Polska w Dubaju organizuje konkurs pisanek po święceniu pokarmów w Wielką Sobotę.

W latach 2000-2006 wydawane były gazetki szkolne „Orły na pustyni” i „Wielbłąd”, gdzie zespół redakcyjny tworzyli nauczyciele wraz z uczniami.

Rok 2010 był rokiem poświęconym Marii Skłodowskiej-Curie. Nasza Szkoła upamiętniła to wydarzenie konkursem wiedzy na temat naszej noblistki oraz licznymi pracami artystycznymi wykonanymi przez uczniów w ramach konkursu plastycznego.

W historii zajęć pozalekcyjnych wyróżnia się kółko taneczne, które swoimi wspaniałymi występami artystycznymi uświetnia uroczystości szkolne. W roku szkolnym 2006/2007 działało ono pod kierunkiem pani Marty Figarskiej i Anny Różyńskiej, a w roku szkolnym 2012/13 – pod kierunkiem pani Agnieszki Gajdy. W bieżącym roku szkolnym 2017/18 uczniowie pod kierunkiem pani Magdaleny Mosanya ćwiczą poloneza, by wystąpić podczas galowego przyjęcia organizowanego przez Ambasadę RP z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele rządu ZEA, korpus dyplomatyczny oraz Gość z Polski: wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Piotr Gliński.

Wyjątkowi Goście

W progi Polskiej Szkoły zawitała w 2006 roku telewizja Polsat, która realizowała  program na temat Zjednoczonych Emiaratów Arabskich i jeden ze swoich odcinków poświęciła Szkole Polskiej w Dubaju.

Również telewizja wrocławska zrealizowała cykl programów pt: „Majlis – miejsce spotkań”, w którym udział wzięły m.in. pp. Małgorzata Rdzanowska, Alicja Rzeplińska i Teresa Godlewska.

Z okazji dni polskich w Emiratach w 2007 roku Gościem naszej szkoły był marszałek senatu Bogdan Borusewicz, który chętnie spotkał się z tutejszą Polonią. Gościliśmy również zespół taneczny „Polonez”, który po występie przeprowadził z uczniami szkoły warsztaty taneczne.

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Dubaju odbyło się przyjęcie wydane przez Ambasadę RP z okazji wizyty Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy RP, Pani Anny Komorowskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na powitanie pary prezydenckiej uczniowie Szkoły Polskiej w Dubaju przy akompaniamencie Pani Marty Figarskiej mieli zaszczyt zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.

W 25. roku działalności Szkoły Polskiej w Dubaju zaprosiliśmy kapelę góralską „Corny Potok”, która 29 października 2016 r. zagrała koncert dla całej szkolnej społeczności oraz przeprowadziła warsztaty muzyczne w poszczególnych klasach.

W dniu 16 lutego 2018 r. w naszej Szkole odbył się koncert polskiej muzyki klasycznej pt. “Piękna nasza polska muzyka”. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję poznania twórczości polskich kompozytorów wykonywanej na najwyższym poziomie przez Artystów Teatru Wielkiego w Warszawie. Korzystając z faktu, że Artyści przebywali w Dubaju ze swoją trasą koncertową, zaproponowali nam dobroczynny koncert.

Nagrody

W czerwcu 2012 roku w budynku Ambasady RP w Abu Zabi odbyła się ceremonia rozstrzygnięcia II Edycji Konkursu Polak Roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Laureatką konkursu została Kierownik SPK w Dubaju, Pani Alicja Rzeplińska, a rok póżniej – w czerwcu 2013 roku Laureatką III Edycji Konkursu Polak Roku w ZEA została jej nastepczyni, Kierownik SPK w Dubaju, Pani Mariola Cieślik. Panie nagrodzono pamiątkowym dyplomem oraz specjalnie zaprojektowaną na potrzeby konkursu statuetką „Perła Emiratów”. Inicjatywy i działania Kierownictwa SPK są wspierane przez pełną pasji i zaangażownia pracę Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Wysiłek ten został doceniony przez Ambasadora RP w ZEA Pana Adama Krzymowskiego w czerwcu 2015 r., kiedy to Panie z Rady Rodziców otrzymały dyplomy za pracę społeczną i wkład w integrację społeczności polskiej w ZEA.

Współpraca

SPK w Dubaju ściśle współpracuje z Ambasadą RP w Abu Zabi. Ambasador RP i Konsul RP zawsze uczestniczą w szkolnych uroczystościach. Ambasada RP jest partnerem w realizacji niektórych projektów, dofinansowując dzialania SPK.

Patron Szkoły

12 czerwca 2010 roku nadano Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu w Dubaju imię Wacława Seweryna Rzewuskiego.

Podsumowanie

Mamy naprawdę wielkie szczęście, że pomimo wielu trudności (lokalowych, kadrowych) Szkoła Polska w Dubaju funkcjonuje nieprzerwanie od 26 lat.

Obecnie do naszej Szkoły uczęszcza około 150 uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły nie tylko z Dubaju, ale również innych, odległych emiratów.  Niektórzy uczniowie muszą co sobotę pokonać nawet 140 km, by dotrzeć do Szkoły Polskiej na zajęcia.

Na pierwszej stronie kroniki szkolnej z 1992 roku czytamy:

„Uczniowie Szkoły Polskiej, dla których jest ona drugim (po szkole lokalnej) miejscem zdobywania wiedzy, z różnym zapałem przykładają się do nauki. Zdobywają oceny lepsze i gorsze. Rozmaicie komentują wymagania programowe. Bardzo trudna okazała się gramatyka języka ojczystego. Ale efekty pracy szkoły są: dobre oceny na cenzurkach, uzyskane promocje, satysfakcja nauczycieli i rodziców. Są także korzyści niewymierne: coraz lepsza umiejętność posługiwania się językiem polskim, znajomość ojczystej literatury, historii i geografii Polski.”

Słowa te, napisane 26 lat temu, nic nie straciły na aktualności.

Dubaj, 28 lutego 2018 r.