Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

Biblioteka

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SPL w Dubaju oraz ich rodziców do korzystania ze szkolnej biblioteki.

Książki można zamawiać u bibliotekarza Pani Katarzyny Sielużyckiej
email: katarzyna.sieluzycka@gmail.com

Książki można wypożyczać w bibliotece „Pod schodami” w każdą sobotę w godz. 9.00-10.45 oraz 15.15 do 16.15.


REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel–bibliotekarz w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 4. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 5. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wypisany z księgi ewidencji uczniów szkoły.
 6. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. właściwego obłożenia książki,
  2. zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,
  3. używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 7. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika.