Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

O szkole

Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju wchodzi w skład zespołu szkół działającego pod nazwą Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie.

Organem prowadzącym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce.

SPL działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania. Umożliwia uczniom naukę języka polskiego oraz poznawanie polskiej kultury, historii, geografii i tradycji; pełni ważną rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków na obczyźnie oraz ułatwia uczniom wracającym do kraju kontynuowanie nauki w Polsce.

Obecnie w SPl w Dubaju funkcjonuje Szkoła Podstawowa do której uczęszcza około 150 uczniów.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 9.00 – 16.20 w budynku szkoły Al Mawakeb w dzielnicy Al Barsha.

Z POWODU PANDEMII COVID-19 ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTAJE WZNOWIONY W FORMIE ZAJĘĆ ZDALNYCH.

Zasady zgłoszenia ucznia do Szkoły oraz regulamin rekrutacji dostępne są w zakładce “Zapisy do Szkoły”.

Kierownikiem szkoły jest pani mgr inż. Monika Kijańska.

tel. 00971 558177840

e-mail: dubaj@orpeg.pl