Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU Szkoła Polska im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w DUBAJU

Grono pedagogiczne

mgr inż. Monika Kijańska – p.o. kierownik SPL, dubaj@orpeg.pl; opiekun klasy I B SP, edukacja wczesnoszkolna, m.kijanska.spl@gmail.com

Renata Horak – opiekun klasy II SP, edukacja wczesnoszkolna, rjkhorak@gmail.com

mgr Monika Wach – opiekun klasy III  SP, edukacja wczesnoszkolna, md.wach@interia.pl

mgr Ewa Denisiuk – opiekun grupy międzyoddziałowej SP, język polski, e.denisiuk.spl@gmail.com

mgr Marta Figarska – opiekun klasy IV SP, wiedza o Polsce, m.figarska.spl@gmail.com

mgr Ksenia Roszkowska – opiekun klasy VI SP, wiedza o Polsce, ksenia.roszkowska@gmail.com

mgr Katarzyna Belina – opiekun klasy V, język polski, k.belina.szkolapolska@gmail.com

mgr Katarzyna Sielużycka – biblioteka szkolna, opiekun klasy I A SP, edukacja wczesnoszkolna k.sieluzyckaspl@gmail.com

mgr Ewa Kowalczyk – język polski klasa IV, e.grzelak.kowalczyk@gmail.com