Grody i podgrodzia

Po lekcji wiedzy o Polsce z panią Martą Figarską w klasie 4 dotyczącej życia w Polsce pierwszych Piastów uczniowie sami zgłosili chęć wykonania pracy domowej w postaci makiety grodu i podgrodzia. Praca była zadana dla chętnych uczniów – czas wykonania – 2 tygodnie . Przyniesione prace uczniów- co niektórzy wykonali zadanie już na kolejną lekcje- przeszły najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością. Dbałość o szczegóły w swoich pracach świadczy również o tym z jaką uwagą śledzą tok lekcji i jak wiele z niej wynoszą. Brawo dla klasy 4!!!!!