ZAPISY DO SZKOŁY

ZAPISY DO SZKOŁY

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Wacława Seweryna Rzewuskiego przy Ambasadzie RP w Abu Zabi z siedzibą w Dubaju (poniżej)

 

Zgłoszenie ucznia

Zgłoszenie ucznia do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Dubaju odbywa się w formie pisemnej. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia składają do kierownika szkoły:

1) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia - załącznik nr 1,

2) kopię aktu urodzenia,

3) kopię paszportu,

4) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  - załącznik nr 2, 

5) oświadczenia - załącznik nr 3, 4, 5

6) kopię ostatniego świadectwa z polskiej szkoły (nie dotyczy uczniów zgłaszanych do klasy pierwszej szkoły podstawowej),

7) zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną (jako załącznik) na adres: dubaj@orpeg.pl

 

Legitymacje szkolne

Uczeń szkoły posiada prawo do posiadania legitymacji szkolnej. Czytelnie wypełniony wniosek o jej wystawienie wraz z aktualnym zdjęciem o wymiarach 30 mm x 42 mm należy złożyć u wychowawcy klasy w wyznaczonym terminie.