Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Dnia 15 czerwca 2019 r. w Szkole Polskiej w Dubaju pożegnaliśmy rok szkolny 2018/19. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy Szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Kierownik SPK Pani Mariola Cieślik, która pogratulowała 157 uczniom otrzymującym świadectwo oraz rodzicom, którzy wspierają swe dzieci na niełatwej drodze edukacji poza granicami Kraju. W roku szkolnym, w którym świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomniano słowa "Roty" Marii Konopnickiej "Nie damy pogrześć mowy", podkreślając konieczność pielęgnowania języka polskiego z dala od Ojczyzny.

Ambasador RP Pan Robert Rostek pogratulował uczniom i rodzicom ukończenia kolejnego roku szkolnego, a gronu pedagogicznemu podziękował za całoroczną pracę. Podkreślił ważną rolę Szkoły Polskiej w Dubaju, jaką pełni w środowisku polonijnym. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom dyplomy wzorowego ucznia oraz dyplomy uznania.

Pani Kierownik podziękowała Gronu Pedagogicznemu za trud i wysiłek, podkreślając, że  praca ta jest wykonywana z prawdziwą pasją i poświęceniem. W tym roku w szczególny sposób została doceniona praca Pani mgr Katarzyny Beliny, która otrzymała Nagrodę Rady Rodziców. Nagrodzeni przez Radę Rodziców zostali również szczególnie zaangażowani w życie Szkoły Rodzice: Panie Aldona Kurasińska i Joanna Wiącek oraz Pan Maciej Pawłowski.

Uroczystość stała się również okazją do pożegnania absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej. Ukończenie tylu lat nauki w szkole polskiej za granicą to niezwykłe osiągnięcie, którego należy życzyć wszystkim uczniom SPK.

W kolejnej części akademii Pani Kierownik Mariola Cieślik wręczyła dyplomy „Przyjaciel Szkoły Polskiej w Dubaju”. Swą bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazało Szkole wiele ludzi, zarówno rodziców, jak i osób spoza społeczności szkolnej. Dzięki Przyjaciołom Szkoły udało się zrealizować wiele projektów, których celem było kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać talent wokalny uczennic naszej Szkoły. Na scenie wystąpiły: Sophie Mosanya z kl. III oraz Hanna Sobczak, Zofia Pawłowska i Michalina Figarska z kl. IV.

Wszystkim życzymy udanych wakacji!