Zakończenie roku szkolnego 2017/18

Dnia 9 czerwca 2018 r. w Szkole Polskiej w Dubaju pożegnaliśmy rok szkolny 2017/18. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy Szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Kierownik SPK Pani Mariola Cieślik, która z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości za motyw przewodni wybrała słowa Juliana Ursyna Niemcewicza: „Zachowujcie język naszych ojców jako obronę naszej narodowości”, podkreślając patriotyczny wymiar uczenia się języka polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce z dala od Ojczyzny. Pani Kierownik pogratulowała 153 uczniom, którzy otrzymali świadectwo, a także rodzicom, którzy dbają, by ich dzieci, mając świadomość własnych korzeni, umacniały więzi z Krajem Ojczystym.

Ambasador RP Pan Robert Rostek pogratulował uczniom i rodzicom ukończenia kolejnego roku szkolnego, a gronu pedagogicznemu podziękował za całoroczną pracę. Podkreślił ważną rolę Szkoły Polskiej w Dubaju, jaką pełni w środowisku polonijnym. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom dyplomy wzorowego ucznia oraz dyplomy uznania.

Pani Kierownik podziękowała Gronu Pedagogicznemu za trud i wysiłek, podkreślając, że  praca ta jest wykonywana z prawdziwą pasją i poświęceniem. W tym roku w szczególny sposób została doceniona praca Pani mgr Marty Figarskiej, która otrzymała Nagrodę Rady Rodziców. W tym roku nagrodzony przez Radę Rodziców został również Rodzic: Pani Magdalena Mosanya - za bezinteresowne propagowanie kultury polskiej za granicami Kraju.

Uroczystość stała się również okazją do pożegnania Pani Agnieszki Kolbus-Kwaśniewskiej, która wraca do Kraju i kończy pracę w naszej Szkole. Pożegnaliśmy również trzy absolwentki gimnazjum: Patrycję Kijańską, Darię Raczyńską i Ninę Wysowską. Ukończenie tylu lat nauki w szkole polskiej za granicą to niezwykłe osiągnięcie, którego należy życzyć wszystkim uczniom SPK.

W kolejnej części akademii Pani Kierownik Mariola Cieślik wręczyła dyplomy „Przyjaciel Szkoły Polskiej w Dubaju”. Swą bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazało Szkole wiele ludzi, zarówno rodziców, jak i osób spoza społeczności szkolnej. Dzięki Przyjaciołom Szkoły udało się zrealizować wiele projektów, których celem było kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać występ taneczny w wykonaniu sióstr Raczyńskich: Diany i Darii z gimnazjum, a także utwór S. Prokofiewa zagrany na keyboardzie przez Michalinę Figarską z klasy czwartej.

Wszystkim życzymy udanych wakacji!