Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16

Dnia 11 czerwca 2016 r. w Szkole Polskiej w Dubaju pożegnaliśmy rok szkolny 2015/16. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy Szkoły. Swoją obecnością zaszczyciła nas Chargé d'affaires a.i. RP w ZEA Pani Klaudia Lach.

Uroczystość otworzyła Kierownik SPK Pani Mariola Cieślik, która przytoczyła słowa profesor Henriette W. Langdon: „Języki to kwiaty w ogrodzie, żeby przetrwały trzeba je podlewać, dbać o nie, cieszyć się nimi”. Uroczystość zakończenia roku szkolnego potwierdziła, że wszyscy zgromadzeni te słowa realizują w praktyce, zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele. Uczniowie posługują się na co dzień dwoma lub więcej językami. Być może nie są jeszcze do końca świadomi, że znajomość języków to ich wielki kapitał, piękne kwiaty w ich ogrodzie życia. Uczęszczając do Szkoły Polskiej, uczniowie podlewają ciągle swoją polszczyznę i dbają o nią. Co tydzień zjawiają się w szkole, a także spędzają też wiele czasu przygotowując się do zajęć i czytając zadane lektury w języku polskim. Rodzice uczniów rozumieją, że o ten kwiat - język polski należy dbać i dlatego podejmują cotygodniowy trud dowożenia swych dzieci do Szkoły Polskiej. Niejednokrotnie  pomagają dziecku w przygotowaniu się do zajęć, a także – co niemniej ważne - nieustannie motywują dziecko, aby chciało tę swoją roślinkę – język polski – pielęgnować. Dzień zakończenia roku szkolnego, w którym 140 uczniów otrzymało  świadectwa, był doskonałą okazją, by cieszyć się z tej wypielęgnowanej, zadbanej, pięknej roślinki.

Chargé d'affaires a.i. RP Pani Klaudia Lach pogratulowała Uczniom i Rodzicom ukończenia kolejnego roku szkolnego, a Gronu Pedagogicznemu podziękowała za całoroczną pracę. Następnie wręczyła wyróżniającym się uczniom dyplomy wzorowego ucznia oraz dyplomy uznania.

Pani Kierownik podziękowała Gronu Pedagogicznemu za trud i wysiłek, podkreślając, że  praca ta jest wykonywana z prawdziwą pasją i poświęceniem. W tym roku w szczególny sposób została doceniona praca Pani Sylwii Pawlak, która otrzymała Nagrodę Rady Rodziców.

Uroczystość stała się również okazją do pożegnania czworga absolwentów gimnazjum: Michała Dudzińskiego, Dominiki Krzymowskiej, Izabeli Piślewskiej i Natalii Roszkowskiej. Ukończenie gimnazjum w szkole polskiej za granicą to niezwykłe osiągnięcie, którego należy życzyć wszystkim uczniom SPK.

W kolejnej części akademii Pani Kierownik Mariola Cieślik wręczyła dyplomy „Przyjaciel Szkoły Polskiej w Dubaju”. Swą bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazało Szkole wiele ludzi, zarówno rodziców, jak i osób spoza społeczności szkolnej. Dzięki Przyjaciołom Szkoły udało się zrealizować wiele projektów, których celem było kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać program muzyczno-taneczny w wykonaniu gimnazjalistów. Na flecie zagrała Catherine Smyth, a na keyboardzie  – Michał Dudziński. Zofia Piórko zaprezentowała taniec w stylu modern jazz.

W tym roku, ze względu na trwający ramadan, zrezygnowaliśmy z tradycyjnego poczęstunku. W zamian za to strawę duchową przygotowała dla nas Pani Iwona Taida Drózd w postaci stoiska z polskimi książkami.

Wszystkim życzymy udanych wakacji!