Szkolne Święto Rodziny w 25. roku istnienia Szkoły Polskiej w Dubaju

20 maja 2017 roku na długo zapisze się w pamięci polskiej społeczności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To wszystko za sprawą podwójnej uroczystości, która odbyła się w Szkole Polskiej w Dubaju – Szkolnego Święta Rodziny połączonego z głównymi obchodami 25-lecia funkcjonowania naszej Szkoły, jedynej placówki polonijnej w tym emiracie.

Pani Kierownik Mariola Cieślik przywitała zgromadzonych gości, wśród których byli Rodzice, Uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz osoby związane ze Szkołą w ciągu minionego ćwierćwiecza, a także przyjaciele i sympatycy Szkoły. Gościem honorowym był Ambasador RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną.

Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Rodzinę Szkoły Polskiej w Dubaju powitał uczeń klasy 2a Maksymilian Pogorzała, zapraszając do wspólnej zabawy.

Poszczególne klasy przedstawiły przygotowane przez siebie programy, które były przeplatane czterema minireportażami z udziałem uczniów. Filmy pt.: “Co najbardziej lubisz w swoich Rodzicach?”, “Gdybyś został(a) kiedyś rodzicem, to jakim chciał(a)byś być?”, “Co najbardziej lubisz robić z Rodziną?”, “Co jest najważniejsze, żeby dobrze wychować dzieci?” wywołały uśmiech, a także w niejednym rodzicielskim oku zakręciły łzę wzruszenia.

Klasa 2b przedstawiła inscenizację wiersza “Tydzień dzieci miał siedmioro”. Rodzice zadbali o stroje, a Pani Katarzyna Sielużycka przygotowała swoim uczniom rekwizyty, dzięki którym jeszcze mocniej mogliśmy zanurzyć się w świat poezji Jana Brzechwy.

Uczniowie klasy 1, pod kierownictwem wychowawczyni Pani Moniki Kijańskiej, wykonali kompilację trzech piosenek, podczas których DJ Filip dzielnie miksował kolejne nagrania.

Piosenkę “Więcej jeśli się da” zaśpiewała w iście rockowym klimacie klasa 2a. Jak na prawdziwe gwiazdy rocka przystało, były gitary i ruch sceniczny.

“Dziennikarze” z klasy 3b, pod okiem “Redaktor Naczelnej” Pani Renaty Horak, przeprowadzili “Teleexpress Rodzinny”, zapoznając zgromadzonych z ciekawostkami familijnymi.

Po wiadomościach muzycznych uczniowie klas wczesnoszkolnych oraz klasy 4 i 5, pod kierunkiem Pani Mary Figarskiej, wyśpiewały piosenkę pt. “Dobrze taką mieć rodzinkę”.

Program artystyczno-rozrywkowy zakończył się konkursem wiedzy o Szkole Polskiej w Dubaju i jej 25-letniej historii, przeprowadzonym przez Pana Adama Kwaśniewskiego, rodzica dwójki uczniów. Zgromadzona publiczność miała okazję sprawdzić swoją wiedzę, rywalizując o nagrody rzeczowe. Rodzice, jak i dzieci z dużym entuzjazmem wzięli udział w zabawie, przy okazji zaznajamiając się z mniej znanymi faktami związanymi z działalnością Szkoły.

Nad całością programu artystyczno-rozrywkowego czuwała Pani Agnieszka Kolbus-Kwaśniewska. Uroczystość nie odbyłaby się bez zaangażowania, wsparcia i pomocy rodziców z naszej Szkoły, z Radą Rodziców i rodzicami uczniów klasy 2a na czele.

Przedstawicielki Rady Rodziców w imieniu wszystkich rodziców wręczyły Pani Kierownik Szkoły okolicznościowy bukiet, składając podziękowania i wyrazy uznania dla Pani Marioli Cieślik za wieloletni wkład pracy, pasję, cierpliwość i zaangażowanie w prowadzenie Szkoły Polskiej w Dubaju.

Gość honorowy – Pan Ambasador Robert Rostek – podziękował Pani Kierownik oraz Paniom nauczycielkom, podkreślając znaczenie edukacji dla emigracji polonijnej.

Kulminacyjnym momentem imprezy był 30 kilogramowy tort z logo Szkoły, którego organizacją zajęły się nieocenione Panie z Rady Rodziców. Podczas delektownia się jubileuszowym tortem mieliśmy okazję ogladać zdjęcia rodzinne wychowanków naszej Szkoły. Uczniowie najmłodszych klas wręczyli również swoim Rodzicom własnoręcznie wykonane laurki, w symbolicznym podziękowaniu za miłość i czułość okazywaną im każdego dnia.

Uroczystość spotkała się z entuzjastycznym odbiorem, rodzice dzielili się swoimi wrażeniami i przesyłali podziekowania: „ Było kolorowo, radośnie, pomysłowo, zaskakująco, wzruszająco ... po prostu pięknie” „Bawiliśmy się świetnie” , „Dziękujemy za wspaniałą uroczystość”.

Jak podkreśliła Pani Kierownik w swoim podziękowaniu skierowanym do Rodziców i Nauczycieli: „Dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu wszyscy mogliśmy przeżyć niezapomniane chwile, a jednocześnie bardzo mocno odczuć, że tworzymy niezwykle zgraną szkolną rodzinę.”