RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2019/20

Kinga Linowska-Kobrzak - przewodnicząca Rady Rodziców
Paulina Al Jindi - zastępca przewodniczącej
Anna Knott - skarbnik
Barbara Durakiewicz-Ruśniok - sekretarz
Magdalena Chyrek
Anna Majewska
Monika Skowronek
Anna Wieczorek
 

Apel Rady Rodziców:

Rodzicu! Włącz się do akcji  Moje dziecko jest w szkole bezpieczne i zapisz się na dyżur: dyzuryspk@gmail.com