Pożegnaliśmy rok szkolny 2016/17

Dnia 17 czerwca 2017 r. w Szkole Polskiej w Dubaju pożegnaliśmy rok szkolny 2016/17. Na uroczystości zgromadzili się uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice oraz przyjaciele i sympatycy Szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Ambasador RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła Kierownik SPK Pani Mariola Cieślik, która jako motyw przewodni wybrała słowa Hilarego Ziglara: „Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz”. Pani Kierownik przede wszystkim pogratulowała 140 uczniom, którzy osiągnęli sukces, otrzymując świadectwo potwierdzające ukończenie kolejnego roku nauki języka polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce. Nie mniejszy sukces osiągnęli rodzice, którzy wykorzystują możliwość edukacji swych dzieci w języku polskim, jaka istnieje w Dubaju od 25 lat. Minione ćwierćwiecze to ogromny sukces środowiska polonijnego w Dubaju, które zorganizowało Szkołę i umożliwia kolejnym rocznikom dostęp do oświaty polskiej na arabskiej ziemi. Na zakończenie roku jubileuszowego Pani Kierownik przekazała społeczności Szkoły Polskiej w Dubaju okolicznościowe przesłanie, które napłynęło z Warszawy. Miłe słowa pozdrowień, uznania, podziękowań i życzeń od Dyrekcji ORPEG zostały przyjęte gromkimi brawami.

Ambasador RP Pan Robert Rostek pogratulował Uczniom i Rodzicom ukończenia kolejnego roku szkolnego, a Gronu Pedagogicznemu podziękował za całoroczną pracę. Podkreślił ważną rolę Szkoły Polskiej w Dubaju, jaką pełni w środowisku polonijnym. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom dyplomy wzorowego ucznia oraz dyplomy uznania.

Pani Kierownik podziękowała Gronu Pedagogicznemu za trud i wysiłek, podkreślając, że  praca ta jest wykonywana z prawdziwą pasją i poświęceniem. W tym roku w szczególny sposób została doceniona praca Pani mgr Moniki Kijańskiej, która otrzymała Nagrodę Rady Rodziców.

Uroczystość stała się również okazją do pożegnania dwojga absolwentów gimnazjum: Zofii Wójcikowskiej i Wojciecha Klęczka. Ukończenie gimnazjum w szkole polskiej za granicą to niezwykłe osiągnięcie, którego należy życzyć wszystkim uczniom SPK.

W kolejnej części akademii Pani Kierownik Mariola Cieślik wręczyła dyplomy „Przyjaciel Szkoły Polskiej w Dubaju”. Swą bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazało Szkole wiele ludzi, zarówno rodziców, jak i osób spoza społeczności szkolnej. Dzięki Przyjaciołom Szkoły udało się zrealizować wiele projektów, których celem było kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać program taneczny w wykonaniu uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Zachwycający wszystkich układ choreograficzny: polonez oraz twist przygotowała Pani Magdalena Mosanya. Ponadto niemałych wrażeń dostarczył nam występ uczennicy klasy czwartej, Anastazji Ruseckiej, która w minionym roku szkolnym wzięła udział w międzynarodowych konkursach w gimnastyce artystycznej, zajmując wysokie lokaty.

Wszystkim życzymy udanych wakacji!