Pierwszoklasiści ze Szkoły Polskiej w Dubaju już są pełnoprawnymi uczniami

18 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Na pierwszaków z klas 1A oraz 1B czekało dużo atrakcji – były występy, wiersze i piosenki o szkole, wspólne złożenie przysięgi, a na koniec prezenty i słodki poczęstunek. Pierwszoklasiści z przejęciem i radością zaprezentowali przygotowany pod okiem wychowawczyni Moniki Kijańskiej program artystyczny. Uczniowie udowodnili, że znają zasady panujące w klasie i szkole, a także z przejęciem rozwiązywali zagadki.

Po występie odbyło się uroczyste ślubowanie. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być dobrymi kolegami, szanować dobre imię Szkoły, być dobrymi Polakami. Pani Kierownik SPK Mariola Cieślik pasowała dużym ołówkiem każdego z osobna, co oznaczało przyjęcie do społeczności szkolnej. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.

Pani Kierownik pogratulowała wszystkim rodzicom i uczniom. Podziękowała za wysiłek dowożenia dzieci na sobotnie zajęcia oraz systematyczną naukę, gdyż tylko taki wysiłek może przynieść rezultaty pełnej dwujęzyczności. Przypomniała jak ważna dla każdego dziecka jest nauka ojczystego języka, poznawanie tradycji i kultury własnego kraju, szczególnie mieszkając poza jego granicami.

Po skończonej akademii nasi bohaterowie wraz z rodzicami udali się na słodki poczęstunek.

Pierwszoklasiści godnie i radośnie przyjęli pasowanie, nagrody i życzenia.