Narodowe Święto Niepodległości

 

Narodowe Święto Niepodległości nauczyciele i uczniowie Szkoły Polskiej w Dubaju uczcili uroczystą akademią. Nasza Ojczyzna po 123 latach zaborów i nieistnienia na mapach Europy, znów stała się wolnym państwem. W ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości w naszej szkole odbyły się finały szkolnych konkursów: VII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. "Nasza Ojczyzna w poezji" i VI Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. "Polska droga do niepodległości". Rozstrzygnięty został również Szkolny Konkurs Plastyczny pt. "Polska w baśniach i legendach".

Szkolną uroczystość swą obecnością uświetnił Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną, Konsul RP, Pan Krzysztof Antosik z małżonką Moniką Olszak - Antosik oraz ks. Sylwester Kubik, proboszcz Sanktuarium św. Antoniego z Padwy z Częstochowy.

W konkursie recytatorskim wzięli udział wszyscy uczniowie klas: IV, V i VI szkoły podstawowej, którzy już w październiku przygotowali recytacje wierszy patriotycznych oraz wierszy wychwalających piękno ziemi ojczystej. Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej musieli wykazać się wiedzą historyczną, by przygotować prezentację multimedialną. Pierwszy etap obu konkursów odbył się na zajęciach lekcyjnych w dniu 26 października.

W ramach uroczystości wystąpili finaliści konkursu recytatorskiego oraz konkursu na prezentację multimedialną. Ci pierwsi dostarczyli nam wielu emocji i wrażeń, prezentując utwory poetyckie, a drudzy przypomnieli w atrakcyjnej formie wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

W tym roku do finalu VII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” zakwalifikowalo się dwunastu finalistów. Pani Mariola Cieślik, Kierownik SPK, przewodnicząca jury, czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a recytacje zostały ocenione przez jury w składzie: Pani Ambasadorowa – Bożena Rostek, Pani Monika Wach – nauczyciel, Pani Katarzyna Belina - nauczyciel oraz Pani Ksenia Roszkowska  – nauczyciel, sekretarz komisji.

Ocenie jury podlegały następujące kryteria: znajmość tekstu, wyraźne mówienie, właściwe tempo mówienia, interpretacja tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.

W trakcie obrad jury uczniowie, rodzice, nauczyciele i goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne pod kierownictwem Pani Marty Figarskiej, która czuwała również nad oprawą muzyczną akademii. Usłyszeliśmy „Piechotę”, „Legiony”, „Wojenko, wojenko”, a na końcu wiązankę pieśni patriotycznych.

Laureaci VII edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji”:

I miejsce zajęła Diana Al Jindi z klasy IV, za interpretację wiersza Antoniego Słonimskego „Polska”

II miejsce zdobyła Michalina Figarska, uczennica klasy VI za recytację wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna”

III miejsce zajął Adam Kowalski z klasy V, który przedstawił wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy VI Mateusz Borowiak  za recytację wiersza Władysława Bełzy „Ziemia rodzinna”.

Zwycięzcą VI Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości” został Kacper Kałuziński, uczeń z klasy VIII, który przedstawił swoją prezentację podczas uroczystości.

Uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Polska w baśniach i legendach". Prace uczestników konkursu były oceniane przez uczniów klas starszych i Grono Pedagogiczne.

W klasie I szkoły podstawowej I miejsce zdobyła Vera Tracz, II miejsce - Nadia Al Jindi, III miejse zajęła Anna Hijaz. Wyróżnienie otrzymała Laura Kammerer.

W klasie II miejsce I zdobył Kareem Hijaz, II miejsce zajęła Melania Bortnik, a III miejsce przypadło Zuzannie Szymańskiej. Wyróżnienie otrzymała Olivia Kolińska.

W klasie III A zwyciężczynią konkursu została Natalia Maughan, II miejsce zajęła Nadia Al Madhen, III miejsce Evine Hasan, a Pola Szklarska-Siejan otrzymała wyróżnienie.

W klasie III B zdobywcą I miejsca został David Piasecki, II miejsce zajął Antoni Rudzki, a III miejsce Maya Halpin. Wyróżnienie trzymał Eryk Gębski.

Finaliści wszystkich konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu "Niepodległa".

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów i gratulujemy zwycięzcom!

Po wręczeniu nagród ks. Sylwester Kubik opowiedział o swojej twórczości poetyckiej. W swoich wierszach porusza tematy dotyczące miłości do Ojczyzny, zachwytu nad pięknem ukrytym w świecie i w człowieku, opisuje problemy tych, którzy zostali powierzeni jego duszpasterskiej opiece. Następnie przeczytał zebranym swój wiersz pt. „Szara rzeczywistość”.

W trakcie uroczystości krótkie przemówienie do uczniów, nauczycieli i rodziców wygłosił Ambasador RP Pan Robert Rostek.

Na zakończenie Pani Kierownik Mariola Cieślik podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia szkolnej uroczystości.

Występy uczestników zapowiadali uczniowie klasy VIII: Matylda Bortnik i Jakub Lubaczewski, a sprawami technicznymi konkursu zajął się Mateusz Bortnik z klasy VIII.