Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości nauczyciele i uczniowie Szkoły Polskiej w Dubaju uczcili akademią, w ramach której odbył się finał V Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” oraz finał IV Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości”.

Współorganizatorem konkursów była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi, która ufundowała nagrody i dyplomy.

Szkolną uroczystość swą obecnością uświetnili zaproszeni goście: Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną, Konsul RP, Pani Anna Gawlik oraz płk Andrzej Żarkowski , Attaché Wojskowy przy Ambasadzie RP w Rijadzie z małżonką Jolantą.

W konkursie recytatorskim wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, a o miano zwycięzcy konkursu na najlepszą prezentację multimedialną ubiegali się uczniowie klasy siódmej i klas gimnazjalnych.

Pierwszy etap obu konkursów odbył się na zajęciach lekcyjnych, w dniu 28 października br., kiedy to wyłoniono finalistów. Tego dnia uczniowie przedstawili recytacje wierszy patriotycznych oraz wierszy wychwalających piękno ziemi ojczystej, natomiast uczniowie klas najstarszych musieli wykazać się wiedzą historyczną w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych.

W tym roku do finalu V Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” zakwalifikowalo się trzynastu finalistów. Pani Mariola Cieślik, Kierownik SPK, przewodnicząca jury, czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a recytacje zostały ocenione przez jury w składzie:

Pani Anna Gawlik – Konsul RP,

Pani Monika Wach – nauczyciel języka polskiego,

Pani Ksenia Roszkowska – nauczyciel, sekretarz komisji.

Ocenie jury podlegały następujące kryteria: znajmość tekstu, wyraźne mówienie, właściwe tempo mówienia, interpretacja tekstu, ogólne wrażenie artystyczne.

Laureaci V edycji Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji”:

I miejsce zajęła Julita Tomczuk z klasy V, za interpretację wiersza C.K. Norwida „Moja piosnka”

II miejsce zdobył Antoni Czechowski, uczeń klasy IV za recytację wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”

III miejsce zajął Kacper Kałuziński z klasy VI, który przedstawił wiersz M. Konopnickiej „Rota”

Wyróżnienie otrzymali uczniowie z klasy IV: Jonasz Bayaty za recytację wiersza I. Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny” oraz Viktor Mosanya za interpretację wiersza A. Słonimskiego „Polska”.

Prezentacje multimedialne uczniów klasy siódmej oraz klas gimnazjalnych oceniała Pani Ksenia Roszkowska, nauczycielka wiedzy o Polsce.

Zwyciężczynią IV Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości” została Nina Wysowska, uczennica klasy III gimnazjum, która przedstawiła swoją prezentację podczas uroczystości.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów!

W trakcie uroczystości uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej zaśpiewali pieśni patriotyczne pod kierownictwem Pani Marty Figarskiej, która czuwała nad oprawą muzyczną akademii. Autorką tegorocznej scenografii była Pani Agnieszka Kolbus-Kwaśniewska.

Na koniec uroczystości krótkie przemówienie do zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców wygłosił Ambasador RP Pan Robert Rostek.

 Występy uczestników zapowiadała Gaja Wójcikowska z klasy II gimnazjum, a sprawami technicznymi konkursu zajęła się Patrycja Kijańska z klasy III gimnazjum.