Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości nauczyciele i uczniowie Szkoły Polskiej w Dubaju uczcili akademią, w ramach której już po raz czwarty odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” oraz finał Szkolnego Konkursu na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości”.

W tym roku współorganizatorem konkursów była Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi, która ufundowała nagrody i dyplomy.

Szkolną uroczystość swą obecnością uświetnił Ambasador RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Pan Robert Rostek z małżonką Bożeną oraz Konsul RP, Pani Anna Gawlik.

W konkursie recytatorskim wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, a o miano zwycięzcy konkursu na najlepszą prezentację multimedialną ubiegali się uczniowie klas gimnazjalnych.

Pierwszy etap obu konkursów – eliminacje klasowe, których celem było wyłonienie finalistów, odbył się w dniu 22 października br. Tego dnia uczniowie przedstawili recytacje wierszy patriotycznych oraz wierszy wychwalających piękno ziemi ojczystej, natomiast uczniowie gimnazjum musieli wykazać się wiedzą historyczną w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych.

W tym roku do finalu IV Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Nasza Ojczyzna w poezji” zakwalifikowalo się trzynastu finalistów. Pani Mariola Cieślik, Kierownik SPK, przewodnicząca jury, czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a recytacje zostały ocenione przez jury w składzie:

Pani Anna Gawlik – Konsul RP,

Pani Magdalena Ziółkowska-Szewczyk – przedstawicielka Rodziców, polonistka,

Pani Ksenia Roszkowska – nauczyciel, sekretarz komisji.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Julita Tomczuk, uczennica klasy IV, zajęła pierwsze miejsce za interpretację wiersza T. Różewicza „Oblicze ojczyzny”. Drugie miejsce zdobył Kacper Kałuziński z klasy V za recytację wiersza M. Sulimy pt. „Ojczyzno”, trzecie miejsce zajęła Natalia Tomczuk z klasy 6, która przedstawiła wiersz W. Bełzy „Ziemia rodzinna”. Wyróżnienie otrzymał Aleksander Suchecki, uczeń klasy V, za recytację wiersza W. Szymborskiej pt. „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.

Prezentacje multimedialne uczniów klas gimnazjalnych zostały ocenione przez jury w składzie:

Pani Ksenia Roszkowska,

Pani Magdalena Ziółkowska-Szewczyk.

Pierwsze miejsce w III Szkolnym Konkursie na Prezentację Multimedialną pt. „Polska droga do niepodległości” zdobyła Melania Suchecka z klasy I gimnazjum, która przedstawiła swoją prezentację w drugiej części akademii.

Wszyscy finaliści konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Serdecznie gratulujemy!

W trakcie akademii uczniowie naszsej Szkoły wspaniale zaśpiewali pieśni patriotyczne pod kierownictwem Pani Marty Figarskiej.

Na koniec uroczystości krótkie przemówienie do zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców wygłosił Ambasador RP Pan Robert Rostek.