GRONO PEDAGOGICZNE

Grono Pedagogiczne:

 mgr inż. Monika Kijańska - p.o.kierownik SPL, opiekun klasy I SP, edukacja wczesnoszkolna, dubaj@orpeg.pl

Renata Horak - opiekun klasy II A i III B SP, edukacja wczesnoszkolna, rjkhorak@gmail.com

mgr Monika Wach - opiekun klasy III A SP, edukacja wczesnoszkolna, md.wach@interia.pl;

mgr Ewa Denisiuk - opiekun klasy IV SP, język polski, ewa.denisiuk@gmail.com;

mgr Marta Figarska - opiekun klasy V SP, wiedza o Polsce, mftusia@gmail.com

mgr Ksenia Roszkowska - opiekun klasy VI SP, wiedza o Polsce, ksenia.roszkowska@gmail.com

mgr Katarzyna Belina - opiekun grupy międzyklasowej (VII SP i VIII SP ), język polski, belinakatarzyna@gmail.com

mgr Katarzyna Sielużycka - biblioteka szkolna, katarzyna.sieluzycka@gmail.com