BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów SPL w Dubaju oraz ich rodziców do korzystania ze szkolnej biblioteki.

Książki mozna zamawiać u bibliotekarza Pani Katarzyny Sielużyckiej
email: katarzyna.sieluzycka@gmail.com

Książki można wypożyczać w bibliotece „Pod schodami” w każdą sobotę w godz. 9.00-10.45 oraz 15.15 do 16.15.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na jeden miesiąc. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
6. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1.    Podręczniki i materiały edukacyjne znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2.    Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3.    Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel–bibliotekarz w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

4.    Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.

5.    Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej  w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów zostaje wypisany z księgi ewidencji uczniów szkoły.

6.    Uczniowie są zobowiązani do:

·         właściwego obłożenia książki,

·         zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny,

·         używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,

·         chronienia go przed zniszczeniem lub zagubieniem.

7.    Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek.

8.    W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika.